top of page

Tuinen vormen een enorm belangrijke schakel in de Rotterdamse stadsnatuur. Juist het gegeven dat iedereen zijn tuin op een eigen manier inricht en op een ander moment onderhoudt, zorgt voor een grote diversiteit aan voedsel, schuilplekken en nestgelegenheid voor dieren. We sporen aan om planteigenschappen bewust in te zetten en om ontwerpkracht te benutten bij het optimaal beleefbaar maken van natuur in de Rotterdamse stadstuinen.

 

Een goed tuinontwerp ontstaat in samenwerking met de natuur. Dit onderzoek is een bron van inspiratie van Rotterdamse bodem, over de wereld van planten, over de kracht van verbeelding en de waarde van een tuin

Onderzoek

bottom of page